Smärta ett hinder för delaktighet

Samtidigt kan just de aktiviteter som värderas som viktiga vara ett sätt att distrahera sig från smärtan, menar Inger Ahlstrand vid Jönköping University i sin doktorsavhandling.

Nästan en procent av Sveriges befolkning har RA. Inflammationen är ofta relaterad till smärta, stelhet och trötthet. Personer med RA beskriver ofta att de känner sig hindrade i vardagens aktiviteter.

De senaste tjugo åren har det hänt mycket inom reumatologin. Nya effektivare läkemedel har utvecklats och rutiner har etablerats för att kunna starta behandlingen tidigt efter symptomstart vid RA. Men trots detta har många patienter smärta och problem att kunna vara delaktiga i samhället på det sätt man önskar.

Inger Ahlstrand är universitetsadjunkt i arbetsterapi på Hälsohögskolan vid Jönköping University. I sin doktorsavhandling “Pain and its relation to participation in valued activities in rheumatoid arthritis ” beskriver hon relationen mellan smärta och delaktighet vid RA.

I sin avhandling har Inger Ahlstrand använt sig av olika metoder för att förstå mer av relationen mellan smärta och delaktighet. Resultaten visar att det fortfarande behövs rehabilitering, för att personer med RA ska kunna vara delaktiga i det de vill och behöver göra. Smärta vid RA är komplex och är relaterad till trötthet, stress och sinnesstämning. Många upplever att smärta försvårar möjligheter att hitta en lämplig aktivitetsnivå, vilket i sin tur påverkar balansen i dagliga aktiviteter. Aktiviteter som valts ut som viktiga av personen kan även användas som distraktion av smärta. Resultatet av studierna visar också att kvinnor har mer smärta än män. Smärta har en stark relation till svårigheter att utföra viktiga aktiviteter.

Personliga faktorer har också visat sig vara av betydelse, t ex hur man upplever sin förmåga att hantera olika situationer och händelser, och acceptans av smärta för att genomföra en aktivitet.

– Hanteringsstrategier för smärta bör utvecklas i reumatologisk rehabilitering i syfte att stärka personliga faktorer och därigenom underlätta delaktighet, distrahera smärta, stödja balansen i de dagliga aktiviteterna och förbättra smärtlindring, säger Inger Ahlstrand i ett pressmeddelande.

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.