44 procent av de unga i Jönköpings län börjar på högskolan

Men det är stora skillnader mellan länen, visar nya siffror från Universitetskanslersämbetet. I Jönköpings län var andelen 44 procent. Det är även stor spridning mellan de olika kommunerna i länet.

– Det är problematiskt att vi återigen kan konstatera stora regionala skillnader i fråga om andelen unga som väljer att studera på högskolan. Det behövs incitament för att göra det attraktivt att studera även utanför storstadsregionerna, säger universitetskansler Harriet Wallberg.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har kartlagt hur många av landets ungdomar som har gått vidare till högskolan. Bland 24-åringarna (födda 1990) hade närmare 44 procent inlett högskolestudier under 2014.

I topp ligger Stockholms och Uppsala län där 50 respektive 48 procent har gått vidare till studier på högskolan. Strax därefter följer Skåne län och Västra Götaland. I botten återfinns Jämtlands, Norrbottens och Gotlands län där bara drygt en tredjedel av 24-åringarna sökt sig till högskolan.

Av 24-åringarna i Jönköpings län är det 44 procent som valt att börja studera, visar den nya statistiken. Men det skiljer sig åt mellan de olika kommunerna i länet.

Sett till hela Sverige är skillnaden mellan män och kvinnor fortsatt mycket stor, visar den nya statistiken. Mer än hälften av de 24-åriga kvinnorna, men bara en dryg tredjedel av männen, hade påbörjat högskolestudier förra året. Bland kvinnorna i Jönköpings län är andelen 53 jämfört med 36 procent bland männen.

– Redan vid 19 års ålder ser vi att fler kvinnor än män väljer högskolestudier. Den skillnaden blir sedan bara större. Att kvinnorna utbildningsmässigt fortsätter att dra ifrån männen påverkar i förlängningen arbetsmarknaden, säger Harriet Wallberg.

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.