Jönköping University utbildar specialistläkare om åldrande

Under fyra dagar i november samlas 35 blivande specialistläkare i geriatrik och allmänmedicin på Hälsohögskolan vid Jönköping University för att ta del av specialistkompetenskursen Gerontologi, det ”normala” åldrandet.

Kursen kommer att innehålla både gerontologi (läran om det normala åldrandet) och geriatrik (läran om åldrandets sjukdomar), eftersom det är av stor vikt att kunna skilja det normala åldrandet från det sjuka åldrandet. De fyra dagarna är indelade i olika ämnesområden såsom Tänkandet och åldrandet, Kroppen och åldrandet, Samhället och åldrandet och avslutningsvis Döden i åldrandet skriver Jönköping University i ett pressmeddelande.

 

fakta

Den nationella kursen ges på uppdrag av Socialstyrelsen och är ett samarbete mellan Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping och Geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Kursen hålls den 9 – 12 november.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.