86 procent av inflyttade studenterna flyttar

Stockholmare är mest hemkära, gotlänningar mest flyttbenägna. Saco lanserar nu ett nytt verktyg som visar studenternas flyttströmmar tio år efter studiestarten. Syftet är att sätta fokus på högskolornas nationella uppdrag. – Efter studierna flyttar studenterna dit jobben finns. Högskolan ska därför ge utbildningar som är gångbara i hela landet för att undvika inlåsningseffekter på arbetsmarknaden, säger Håkan Regnér, ekonom på Saco i ett pressmeddelande.

Saco lanserar i dag ett nytt digitalt verktyg som sätter fokus på högskolornas uppdrag. De senaste decennierna har det skett en massiv expansion på högskoleområdet. Sverige har gått från ett fåtal universitet till dagens dryga 50 lärosäten.

Syftet har bland annat varit att förstärka den regionala utvecklingen. I dag finns det minst ett lärosäte i varje län.

Men av dem som flyttat till ett mindre eller mellanstort lärosäte för att studera är det få som bor kvar i länet efter tio år. På Gotland har till exempel 95 procent av de inflyttade studenterna lämnat ön och i Dalarna, Jämtland och Södermanland är motsvarande siffra 90 procent.

Gotlänningar är även minst benägna att flytta hem igen efter att ha studerat på annan ort, visar Sacos siffror som kommer från den nya rapporten ” Val av högskoleort – Regionala mönster bland kvinnor och män. ”

Bäst på att behålla de inflyttade studenterna är Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Och det är inte förvånande, menar Håkan Regnér, ekonom på Saco

– Efter studierna flyttar studenterna dit jobben finns och de finns allt som oftast i de expansiva storstadsregionerna. Att det finns en högskola i länet har en begränsad effekt på unga akademikers val av bostadsort, säger han och fortsätter:

– Det här stöder Sacos uppfattning om att högskolan bör utbilda för en nationell arbetsmarknad. Utbildningarna ska alltså inte enbart utformas efter regionala behov. Alla regioner vinner på att arbetskraften har hög kompetens, oavsett varifrån den kommer.

Du hittar det digitala verktyget som visar studenternas flyttströmmar här .

Så många av de inflyttade studenterna hade flyttat efter tio år:

Gotland 95 procent
Blekinge 91 procent
Norrbotten 91 procent
Dalarna 90 procent
Jämtland 90 procent
Södermanland 90 procent
Kalmar 89 procent
Gävleborg 88 procent
Kronoberg 87 procent
Västernorrland 87 procent
Halland 86 procent
Jönköping 86 procent
Värmland 86 procent
Västmanland 85 procent
Västerbotten 84 procent
Örebro 84 procent
Östergötland 81 procent
Uppsala 81 procent
S kåne 69 procent
Västra Götaland 62 procent
Stockholm 46 procent

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.