​Årets HR-forskare 2015 finns på Jönköping University

Annika Engström, doktor i pedagogik, är vinnare av utmärkelsen Årets HR-forskning 2015. I hennes forskning är kommunikation och samspel inom organisationer i fokus.

Vad ska till i kommunikationen för att möten i en organisation ska vara effektiva? Och hur kan samspel inom och mellan grupper bidra till lärandet i en organisation?

– Jag har studerat grupper i industrin och hittat lösningar som också gäller för andra verksamheter, säger Annika Engström som är universitetslektor i arbetsorganisation vid Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

– Att jag arbetar i en mångdisciplinär miljö tror jag är en avgörande styrka. Det är fantastiskt härligt och utmanande att som beteendevetare arbeta tillsammans med bland annat ingenjörer. Det är i den typen av spänningsfält som forskning har stor potential. Vårt systemperspektiv på människan, tekniken och organisationen är en anledning till att min forskning landat så väl i praktiken. Jag har hela tiden tvingats sätta mina forskningsresultat i ett verksamhetsperspektiv – då kommer man inte undan relevansen och nyttoaspekten.

Utmärkelsen Årets HR-forskning premierar värdefull forskning inom HRM, organisation och ledarskap. Bakom priset står tidningen Personal & Ledarskap, Sveriges HR-förening samt IPF, Institutet för Personal- och Företagsutveckling vid Uppsala Universitet. Huvudsponsor av priset är Studentlitteratur.

– Den här utmärkelsen betyder väldigt mycket för mig. Det innebär ett erkännande av att min forskning är relevant och till nytta för yrkesverksamma i praktiken samtidigt som den håller vetenskapligt hög kvalitet, säger Annika Engström.

Priset delades ut på Forskardagen på Stockholms universitet den 17 november.

Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, cirka 725 anställda och omsätter 800 mnkr.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.