Jan Mårtensson och Bengt Fridlund om rådgivning vid hjärtsjukdom

På Torsdagen kör vi vidare med höstens offentliga föreläsningsserie – samarrangerad av Jönköping University och Folkuniversitetet. Då kommer Jan Mårtensson och Bengt Fridlund  och föreläser för oss under rubriken ”A sex advice a day, keeps the healthcare away – om rådgivning vid hjärtsjukdom”.

Hjärtsjukdomar är tyvärr ett ständigt aktuellt ämne. Att drabbas av hjärtsjukdom kan leda till stora omställningar i det vardagliga livet, som exempelvis sexualiteten, vilken kan vara en viktig aspekt av den upplevda livskvaliteten. Bengt Fridlund och Jan Mårtensson är båda professorer i omvårdnad och berättar för oss om den rådgivning som kan ges till enskilda och par som drabbats.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.