Stort engagemang för flyktingar i Växjö stift

I Växjö stift finns det många församlingar som arbetar aktivt för att på olika sätt stötta flyktingarna.

På söndag har alla församlingar möjlighet att byta ut stiftskollekten till en insamling till förmån för flyktingarna. Insamlingen går oavkortat till Svenska kyrkans internationella arbete, i flyktingläger utomlands och utefter flyktvägarna i Europa.

Svenska kyrkan är en av Sveriges största och mest betrodda organisationer som arbetar med flyktinghjälp, vi finns representerade över hela landet och gör insatser på hemmaplan, på de orter som har flykting- och asylmottagning, och i samarbete med våra partnerorganisationer på många platser i världen dit hjälpen når direkt utan mellanhänder. Tillsammans med de internationella kyrkliga nätverken, som Kyrkornas världsråd och ACT-alliansen, bedriver vi också påverkansarbete i relation till regeringar och makthavare i vårt land, i Europa och övriga världen.

– Hundratusentals människor tvingas att lämna allt och fly från sina hem på farliga vägar. Vi har alla som medmänniskor ett ansvar att göra vad vi kan för att stötta dessa människor. Jag uppmuntrar alla församlingar att agera för ett medmänskligt välkomnande av alla flyktingar som kommer hit, och vet att det görs mycket gott ute i stiftets församlingar, säger biskop Fredrik Modéus.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.