Gör existentiell hälsa till ett prioriterat område

I dag inleds landets första rikskonferens om existentiell hälsa i Västerås. Existentiell hälsa är ett område som under den senaste tjugoårsperioden har rönt allt större intresse inom hälsoforskningsområdet. Forskning visar att den existentiella hälsan påverkar vår hälsa och vår helhetsupplevelse av livet.

Folkhälsomyndigheten har listat elva viktiga målområden folk folkhälsans utveckling och biskop Fredrik Modéus vill nu att existentiell hälsa görs till ett tolfte målområde.
– När forskning nu visar hur central existentiell hälsa är för hur människor mår, är det viktigt att många samverkar i arbetet med vår hälsa. Ett gott folkhälsoarbete jämställer fysisk, psykisk och existentiell hälsa, säger biskopen.

Biskopen tar också upp den oförmåga att hantera livsfrågor som finns i ett sekulariserat samhälle, med fragmentariserat samhällsklimat och högt tempo.
– Resultatet blir en existentiell blyghet som lägger sordin på en diskussion som behövs, eftersom de eviga frågorna är just eviga: varför finns jag, vad är min uppgift och hur passar mitt liv in i ett större sammanhang? skriver biskopen.

Biskopen skriver också att kyrkorna har viktiga bidrag att ge i det viktiga samverkansarbete som behövs kring existentiell hälsa.
– Svenska kyrkan är en del av samhällslivet, men trots det en dold resurs i arbetet kring existentiell hälsa. Dess erfarenheter skulle kunna komma bättre till användning om inte rädslan vore så stor för beröringspunkter mellan myndigheter och religion, skriver biskop Fredrik Modéus i debattartikeln.

Vad är existentiell hälsa?
Världshälsoorganisationen (WHO) nämner åtta dimensioner som byggstenar för existentiell hälsa: hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt, personlig tro och gemenskap.  Både WHO:s undersökningar och nya forskningsresultat visar att upplevelsen av livsmening och livsmod är avgörande för tolkningen av livet. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.