Inspiration i arbetet med att bygga morgondagens kyrka

Det är andra gången Fortbildningsveckan anordnas och det finns över 90 programpunkter att välja bland om allt från gudstjänstträning på gympagolvet och mötet med flyktingar till predikofortbildning, ekonomi och textilhantering.

Med Fortbildningsveckan den 19-23 oktober vill stiftskansliet skapa ett naturligt centrum för fortbildning för personal av alla kategorier genom en koncentration av resurser och kompetens i såväl tid som rum. Förhoppningen är att detta ska öka möjligheterna att alla kan erbjudas möjlighet till relevant fortbildning i tjänsten.

– Fortbildningsveckan skapar möjlighet till fördjupning, mötesplatser mellan olika kompetenser och ett lärande över gränser, säger Gunnar Thiel, stiftspedagog och diakon och ansvarig för Fortbildningsveckan.

Veckan rymmer fortbildning för alla yrken i stiftets församlingar. Därmed vidgar stiftet sitt bildningsuppdrag som traditionellt bara gäller församlingspedagoger, musiker, diakoner och präster. Det finns över 90 programpunkter att välja mellan och då flera av programpunkterna genomförs parallellt finns möjligheten att skapa sitt eget program. Onsdag eftermiddag skiljer sig från de övriga dagar då det finns mer än 20 utställare på plats – båda från ideella organisationer och företag – och det genomförs en rad korta föreläsningar om max 30 minuter.

– Fortbildning vill hjälpa oss ta nästa steg. Den vill utmana, fördjupa och kittla vår nyfikenhet. Bra fortbildning får oss att reagera. Vi inspireras, får ny kraft och känner hopp inför uppgiften att bygga morgondagens kyrka, säger biskop Fredrik Modéus.

Några av de medverkande under Fortbildningsveckan är Fredrik Modéus, biskop; Mats Trondman, professor; Elisabeth Rynell, författare; Fredrik Malmberg, dirigent; Ann-Christin Ruuth, präst och föreläsare; John Pritchard, biskop emeritus från Oxford; Cecilia Wikström, präst och EU-parlamentariker; Mats Hermansson, domprost; Försoningsgruppen i Malmö och Kalmar Läns Museum.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.