Biskop Fredrik Modéus predikar om samhällsansvar i Jönköping

Biskopen är inbjuden att predika i Sofiakyrkan i Jönköping på söndag, för att därefter berätta om sin avhandling, Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan. Dessförinnan ska han på söndagsmorgonen, kl 09:00, göra ett kort besök hos Hela människans volontärer.

Samhällsansvar är temat för den tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, ett tema som är brännande aktuellt.

– Aldrig har det varit så tydligt att problemet i världen inte är de onda människornas ondska, utan de goda människornas tystnad. Som kyrka behöver vi tydligt försvara människovärdet, utan att bidra till att polariseringen ökar. Och som i alla svåra tider behöver människor av god vilja söka sig tillvarandra, säger biskop Fredrik Modéus.

Biskopen kommer i sin predikan bland annat att ta upp den ekumeniska gudstjänst som firades utanför Sofiakyrkan den 1 maj förra året.

– Det var en vanlig gudstjänst, men insatt i en dagsaktuell situation blev den till evangeliskt sprängstoff i nyhetsspalterna, säger biskopen.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.