Tre församlingar får bidrag till flyktingarbete

Svenska kyrkans församlingar är engagerade i arbetet med asylsökande och flyktingar. Svenska kyrkan på nationell nivå har nu anslagit nya pengar till församlingarnas arbete för flyktingar. I Växjö stift får tre församlingar nu dela på 370 000 kronor från kyrkostyrelsen i Uppsala.

För att stödja församlingarna har kyrkostyrelsen i Uppsala frigjort tio miljoner kronor för församlingarna att söka i två omgångar. I första omgången delades det ut fem miljoner kronor i hela Svenska kyrkan. Av de elva församlingar som sökt fick tre församlingar i Växjö stift bidrag om sammanlagt 370 000 kronor.

• Hyltebruks pastorat får 50 000 kronor för att starta läxhjälp och ett café i sin klädshop.

• Lessebo-Hovmantorps pastorat får 200 000 kronor för att förlänga en projektanställning som flyktingsamordnare för att utveckla verksamheter som påbörjats, bland annat språkträning och praktik för kvinnor, sopplunch med aktiviteter och svenskträning, sång och lek för barn på ett flyktingboende.

• Norra Ölands pastorat får 120 000 kronor för att utveckla en mötesplats i södra kommundelen, där aktiviteter och utflykter av alla slag ska kunna genomföras, främst riktat till kvinnor med eller utan barn.

Övriga församlingar som sökt medel får nu en andra chans, tillsammans med några ytterligare som kommer att göra ansökningar, då det under november månad kommer att finnas ytterligare fem miljoner att söka från, i en andra ansökningsomgång.

– Det sker ett omfattande arbete i stiftets församlingar med helhjärtade insatser för de som flytt till vårt land, i samverkan med samhällets myndigheter. Både ideella krafter och anställda är delaktiga i arbetet, säger Jonas Löhnn, stiftsadjunkt som ansvarar för flyktingfrågor i Växjö stift.

I sina bedömningar har kyrkostyrelsen, utöver stiftens prioriteringar, utgått ifrån hur behoven ser ut i lokalsamhället, församlingens egen motivation, formuleringar och långsiktig hållbarhet. Samverkan med andra aktörer har även varit en viktig faktor i bedömningen.

Det pågående kyrkomötet i Uppsala kommer troligen att besluta om en avsevärt större summa pengar för 2016, som kan komma församlingarna till del på ett liknande sätt.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.