Församlingar får stöd till flyktingarbete

Alla församlingar och pastorat i Växjö stift får del av totalt drygt 2,5 miljoner kronor till flyktingarbetet. Pengarna har anslagits av Svenska kyrkan på nationell nivå, som totalt avsätter 75 miljoner kronor till arbetet med flyktingar och asylsökande under 2016. Växjö stift kommer också att anställa coacher som ska stötta församlingarna i flyktingfrågor.

Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, beslutade i november 2015 att avsätta 75 miljoner kronor till arbetet med flyktingar och asylsökande under 2016, utöver budgetramen. Aldrig förr har Svenska kyrkan avsatt så mycket pengar till ett specifikt ändamål. 25 miljoner kronor av dessa fördelades till arbetet med asylsökande och flyktingar i Svenska kyrkans församlingar och pastorat. Av dessa har drygt 2,5 miljoner kronor tilldelats Växjö stifts församlingar och pastorat.

Stiftsstyrelsen har nu fattat beslut om fördelningen av dessa medel. Alla församlingar och pastorat i Växjö stift erbjuds att ta del av pengarna. Hur stor del av summan varje församling eller pastorat får, står i relation till hur många mottagna flyktingar man har de senaste åren samt hur många invånare och kyrkotillhöriga det finns i församlingen/pastoratet.

Mest pengar erbjuds:

I Hallands län:
Hyltebruks pastorat – 182 654 kronor

I Jönköpings län:
Gislaveds pastorat – 212 171 kronor
Nässjö pastorat – 170 982 kronor

I Kalmar län:
Högsby pastorat – 148 467 kronor
Nybro pastorat – 118 250 kronor

I Kronobergs län:
Växjö pastorat – 120 252 kronor
Uppvidinge pastorat – 110 615 kronor

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.