Fredrik Modéus till riksdagsledamöterna: Värna människovärdet!

Biskopen till riksdagsledamöterna: Värna människovärdet!
– Tillåt aldrig någonsin att människovärdet sätts på undantag, även om vi befinner oss i en ansträngd situation. Svenska kyrkan är, och vill fortsätta vara, en aktör att räkna med i integrationsarbetet.
Det var biskop Fredrik Modéus budskap till riksdagsledamöterna vid dagens samtal om flyktingar och integration, som biskopen bjudit in till.

– Politikerna står i en utmanande situation som kräver snabba och svåra beslut, men frågan om människovärdet får aldrig sättas på spel. Därför är det angeläget att alla goda krafter samverkar. Det blev goda och spännande samtal vid dagens frukostmöte. Det känns gott och hoppfullt för framtiden, säger biskop Fredrik Modéus i ett pressmeddelande.

I princip alla församlingar i Växjö stift arbetar på olika sätt med flyktingfrågor. Bland annat genom språkcaféer, gudstjänstliv, konkreta diakonala insatser och dialog och samarbete med myndigheter. Församlingslivet är en viktig del i integrationsarbetet. Svenska kyrkan på nationell nivå har också avsatt en rekordstor summa, 75 miljoner kronor, till arbetet med flyktingar och asylsökande under 2016.
– Svenska kyrkan vill vara en kraft att räkna med. Vi var med och tog ansvar i den akuta fasen i höstas, och vi fortsätter att ta ansvar, och ämnar göra det under lång tid framöver, i det nu så viktiga integrationsarbetet, säger biskop Fredrik Modéus.
Biskopen lyfte också den kritik som Svenska kyrkan riktar i sitt remissvar till lagförslaget ”begränsningar av möjligheten att söka uppehållstillstånd i Sverige”. Svenska kyrkan är kritisk till lagförslaget i sin helhet och specifikt till förslagen att införa tillfälliga uppehållstillstånd och begränsa möjligheterna till familjeåterförening.
– Förslagen slår mot både individer och samhälle, genom att otryggheten för redan utsatta ökas och genom att integration försvåras, säger biskopen.
Biskopen är nöjd med dagens samtal. Att Svenska kyrkan engagerar sig i flyktingfrågan är enligt honom en del i uppdraget att vara kyrka.
– Att stå upp för människovärdet när det riskerar att åsidosättas är en del av kyrkans uppdrag. Kristen tro säger att alla människor är utrustade med lika värde, rättigheter och ansvar, säger biskopen.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.