Måla framtidsbilder med biskopen

Som en del av framtidsarbetet i Växjö stift bjuder biskop Fredrik Modéus in alla som vill att vara med och måla framtidsbilder.

Från Markaryd till Döderhult, från Södra Öland till Visingsö. Under Fredrik Modéus första tid som biskop delade bortemot tretusen människor sin längtan om morgondagens kyrka. Deras tankar sammanfattade och tolkade biskopen i återkopplingen ”Detta har jag hört”.

Nu tar biskopen nästa steg. Utifrån hans återkoppling har ett utkast till ”framtidsbilder” för Växjö stift formats. Biskopen bjuder in alla som vill att vara med och påverka, att måla framtidsbilder.
– Framtidsbilderna beskriver en riktning. De ska ses mer som en vision är som en målsättning, en vilja mer än en handlingsplan. Samtidigt ska de vara så tydliga att vi kan bäras av dem tillsammans, säger biskop Fredrik Modéus.

Alla som vill får tycka till genom att skriva till biskopen, via e-post eller brev. Utifrån responsen kommer biskopen tillsammans med sina medarbetare ta fram ett slutligt förslag till framtidsbilder. Förhoppningen är att stiftsstyrelsen, domkapitlet, prostmötet och biskopen kan ställa sig bakom framtidsbilderna under hösten. 
– Vårt arbete i Växjö stift kommer att relatera till dessa bilder de kommande åren. Det är viktigt för mig att det här fortsätter vara en bred process, där vi lyssnar in och tar människors tankar på allvar, säger biskopen.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.