Fortsatt brist på sjuksköterskor och lärare

Arbetsgivarna rapporterar fortsatt brist på arbetssökande inom många utbildningsgrupper. Liksom de senaste åren råder det stor brist på sjuksköterskor och lärare, medan tillgången på arbetssökande bedöms vara relativt god inom det samhällsvetenskapliga området.

I år publiceras Arbetskraftsbarometerns tidsserier i Statistikdatabasen för första gången. Resultaten redovisas även i en enklare folder, som bland annat vänder sig till elever och studenter som ska välja utbildning.

Utbredd brist på pedagoger och lärare

De senaste åren har bristen på utbildade lärare och pedagoger varit tydlig. I år uppger arbetsgivarna brist på elva av tretton utbildningar inom utbildningssektorn. Störst brist på nyutexaminerade är det på lärare för grundskolans senare år med inriktning mot matematik och naturvetenskap, men bristen är stor även på förskollärare och fritidspedagoger.

Fortsatt brist på sjuksköterskor

Arbetsgivarna rapporterar fortsatt brist på utbildade inom hälso- och sjukvård. Störst brist är det på sjuksköterskor, framför allt med inriktning mot anestesi-, intensiv- och operationssjukvård, men även på sjuksköterskor med grundutbildning eller övrig specialistutbildning. Andelen arbetsgivare som bedömer att det råder brist på barnmorskor och distriktssköterskor har också ökat de senaste åren. År 2015 delar sju av tio arbetsgivare den bedömningen.

God tillgång på samhällsvetare

Liksom tidigare år uppger arbetsgivarna god tillgång på nyutexaminerade inom det samhällsvetenskapliga området. Men efterfrågan på utbildade bedöms öka de närmaste åren för några av de undersökta utbildningarna. Detta gäller bland annat psykologer, programmerare och systemvetare.

Ökade anställningsbehov inom det tekniska området

För flera utbildningar inom teknik och tillverkning bedöms tillgången på nyutexaminerade som otillräcklig, framför allt när det gäller gymnasieutbildade inom industriteknik, automation och VVS. God tillgång rapporteras däremot på nyutexaminerade med arkitektutbildning och med gymnasial utbildning i dator- och kommunikationsteknik.

Bedömningarna från arbetsgivarna inom teknikområdet pekar också på ökade anställningsbehov de kommande åren. För högskole- och civilingenjörer i byggnadsteknik, civilingenjörer i elektronik/datateknik/automation samt arkitekter bedömer fler än sju av tio arbetsgivare att antalet anställda kommer öka till 2018.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.