Alkoholkonsumtionen bland unga sjunker i hela Sverige

Erfarenheten av alkohol och cigaretter bland elever i årskurs nio är vanligast i Skåne län och användningen av narkotika i samma åldersgrupp är vanligast i Stockholms län. Det framgår av rapporten Skolelevers drogvanor 2015, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) presenterar idag.

-Vi ser, som vi tidigare rapporterat, en kraftig nedgång i alkoholkonsumtionen bland skolelever. Nu när vi gjort regionala analyser kan vi se att nedgången är tydlig i alla regioner, säger Isabella Gripe som är redaktör för rapporten.

Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 och i gymnasiets år 2 har sjunkit under 2000-talet. I årets undersökning svarade 40 procent av pojkarna och 44 procent av flickorna i årskurs 9 att de druckit alkohol under de senaste tolv månaderna. Motsvarande värden i gymnasiets år 2 var 73 respektive 76 procent. I båda årskurserna är alltså fler flickor än pojkar alkoholkonsumenter. Nedgången i alkoholkonsumtion syns i samtliga sex regioner (se regionindelning nedan). Vissa regionala skillnader finns, men när det gäller trenderna i droganvändningen följer de varandra och genomsnittet för riket.

-Även om det finns regionala, och säkert lokala, avvikelser så ser trenderna på det stora hela likadana ut i hela landet, säger Isabella Gripe avslutningsvis.

Drogvanor bland elever i årskurs 9 i olika regioner. Procentuell fördelning efter kön. Genomsnittsvärden (tvåårsgenomsnitt) för åren 2014–2015.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.