Snabb tillväxt för den svenska ekonomin

Sveriges ekonomi utvecklades återigen starkt tredje kvartalet. Det var främst den inhemska ekonomin, som i form av ökad hushållskonsumtion och stigande bygginvesteringar, bidrog till BNP-tillväxten. Sveriges export ökade dock i snabbare takt, men BNP-bidraget från utrikeshandeln blev svagt då importen nästan steg lika mycket.

Den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige höll i sig tredje kvartalet, då BNP steg med 0,8 procent tredje kvartalet säsongrensat. Uppgången under årets tre första kvartal ligger väl över den genomsnittliga tillväxten de senaste tjugo åren.

NR påverkas av den ökade migrationen

De kraftiga befolkningsökningarna har lett till större skillnader gentemot BNP per capita under året. Den ökade migrationen kommer också påverka BNP-tillväxten kommande kvartal framförallt genom den offentliga konsumtionen. Hur detta kan påverka nationalräkenskaperna reds ut i två temaartiklar.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.