Stigande småhuspriser

Småhuspriserna steg med 1 procent under tremånadersperioden september – november 2015, jämfört med den föregående perioden juni – augusti 2015. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 10 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna spänner prisutvecklingen på länsnivå från minus 3 procent (Blekinge län) till plus 8 procent (Gotlands län). I lite mer än hälften av alla län varierar prisutvecklingen från minus 1 procent till plus1 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna mellan 1 och 2 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. Den största prisuppgången redovisas i Gotlands län med 16 procent, följt av Stockholms län med 15 procent. Den lägsta prisuppgången återfinns i Blekinge län med 1 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna mellan 10 och 15 procent.

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet uppgick till nästan 2,5 miljoner kronor under perioden september – november 2015.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.