Ingen förändring av arbetslösheten

374 000 personer var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i slutet av november. Det är endast 600 färre än för ett år sedan.

Men det är fortfarande stora skillnader mellan utrikes födda och inrikes födda.

Vi har en stark ekonomi och en stark arbetsmarknad. Samtidigt ser vi att antalet inskrivna arbetslösa inte längre minskar. Det beror på att fler nyanlända söker sig till arbetsmarknaden och skriver in sig på Arbetsförmedlingen, säger Mats Wadman, Arbetsförmedlingens analyschef.

I slutet av november var 374 000 personer mellan 16 och 64 år inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd) på någon av landets arbetsförmedlingar. Jämfört med samma månad förra året är detta i det närmaste oförändrat, men det är fortsatt stora skillnader mellan utrikes födda och inrikes födda. Skillnaden är tydligast mellan de som är födda i ett utomeuropeiskt land och de som är födda i Sverige.

184 000 utrikes födda var inskrivna som arbetslösa i slutet på månaden. Av dem var 141 000 födda utan för Europa, en ökning med 18 000 personer på ett år.

Samtidigt har antalet inrikes födda som är inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat med 17 000 personer. Det här innebär en arbetslöshetsnivå på totalt 7,8 procent, räknat som andel av den registerbaserade arbetskraften. Bland utrikes födda var den siffran 21,9 procent och bland inrikes födda 4,8 procent.

De nyanlända som skriver in sig hos Arbetsförmedlingen och är relativt välutbildade bör kunna få jobb efter mindre omfattande insatser. Den stora utmaningen är den grupp som har en kortare utbildning. Där behövs fler insatser än vad vi på Arbetsförmedlingen kan ge, inte minst inom utbildningsområdet, till exempel grundvux, säger Mats Wadman.

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) var 71 000, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 13,1 procent. En minskning med 10 000 personer på ett år.

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.