Svensk Mäklarstatistik: ”Marknaden beter sig helt normalt”

Bostadspriserna fortsätter att stiga och sett till de senaste tolv månaderna visar samtliga län prisuppgångar på både bostadsrätter och villor. Under perioden stiger landets bostadsrätter med i genomsnitt 16 procent och villorna med 12 procent. En bostadsrätt kostar nu i genomsnitt drygt 2,3 miljoner kronor, motsvarande 36 400 kronor per kvadratmeter, och en villa går loss på cirka 2,8 miljoner kronor. Variationerna mellan länen är dock fortsatt stora. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling har tagit del av.

– Marknaden är fortsatt het och så länge det råder bostadsbrist i över sex av tio kommuner kommer prisuppgången inte att avstanna. Priserna på bostadsmarknaden reagerar naturligt eftersom det är tillgång och efterfrågan som styr. Den generella bristen på bostäder kommer inte försvinna inom en överskådlig framtid och är självklart mest påtaglig i de regionala centralorterna. De rejäla prisökningarna är en direkt följd av detta. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att marknaden inte enbart består av storstäder. På många mindre orter runt om i landet är marknaden mer stabil, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

– Våra mäklare känner av en oro bland både köpare och säljare kring eventuella förändringar i marknadens spelregler. Utspel från myndigheter och politiker gör därför att tempot på marknaden är något ojämnt. De åtgärder som diskuteras för att stoppa de stigande bostadspriserna, exempelvis amorteringskrav, lånetak och begränsningar i ränteavdrag, är inte rätt väg att gå. Man måste i stället angripa de grundläggande problemen som finns i bostadsbristen och en rad inlåsningseffekter som gör att speciellt många unga och äldre inte anser sig kunna flytta, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.