Regn sänkte skördenivåerna i Norrland

God övervintring av de höstsådda grödorna och en lång tillväxtsäsong har bidragit till höga skördenivåer av höstvete i flera län. Det visar regional statistik över årets skördar. Uppsala, Östergötlands, Gotlands och Västra Götalands län är exempel på län med rekordhöga avkastningsnivåer av höstvete. Kraftiga regn i norra Sverige ledde till att stora arealer fick lämnas oskördade. I Västerbottens och Norrbottens län blev hektarskördarna av vårkorn 20 respektive 45 procent lägre än föregående års resultat skriver SCB i ett pressmeddelande.

Den totala spannmålsskörden beräknas uppgå till nästan 6,2 miljoner ton under 2015. Den är 7 procent större än förra årets spannmålsskörd och 25 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren. Kombinationen av stora höstsådda arealer och hög avkastning per hektar av höstvete är en del av förklaringen till den stora spannmålsskörden. Höstvete nådde på riksnivå rekordskörden 7 570 kilo per hektar.

Höstrapsen gav rekordhög hektarskörd i flera län

Höstrapsen gav rekordhöga avkastningsnivåer i bland annat Södermanlands, Östergötlands och Västra Götalands län. På riksnivå har hektarskörden av höstraps beräknats till 3 940 kilo per hektar, vilket är den högsta som redovisats någonsin. Totalskörden av raps och rybs beräknas till 359 600 ton, vilket är 11 procent mer än förra årets skörderesultat och 19 procent mer än femårsgenomsnittet.

Höga hektarskördar av ärter och åkerbönor

Ärter och åkerbönor har på många håll gett bra avkastning per hektar även om det också förekommit missväxt, särskilt när det gäller ärter. I Skåne län nådde hektarskörden av åkerbönor en rekordnivå. På riksnivå är hektarskörden av åkerbönor rekordhög och för ärter tangerar den ett tidigare rekord. Totalskördarna av ärter och åkerbönor beräknas till 83 300 ton respektive 100 000 ton.

Viltskador i lantbruksgrödor

Under 2014 samlades uppgifter om viltskador in från alla jordbruksföretag som var med i skördeundersökningen. Resultaten redovisades i juli 2015.

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.