Det civila samhällets bidrag till BNP var 3,3 procent

Den totala produktionen inom det civila samhället var 219 miljarder kronor år 2013. Av dessa var betalningar från offentlig förvaltning 34 miljarder kronor. Förädlingsvärdet i det civila samhället uppgick till 124 miljarder kronor. Detta innebar att det civila samhällets bidrag till Sveriges BNP var 3,3 procent.

År 2013 fanns det totalt 232 000 organisationer i det civila samhället, varav 92 500 var ekonomiskt aktiva. Det totala antalet förvärvsarbetande inom det civila samhället uppgick till drygt 191 000 personer. Kvinnorna dominerade och utgjorde 58 procent. Nära 72 000 personer, eller 37 procent, av de förvärvsarbetande arbetade inom ideella föreningar skriver SCB i ett pressmeddelande.

Bostäder, social och samhällelig utveckling är den största verksamheten

En uppdelning av förädlingsvärdet efter verksamheter enligt International classification of Non-profit organisations (ICNPO) visar att verksamheten Bostäder, social och samhällelig utveckling var den största verksamheten med 44 miljarder kronor. Den näst största verksamheten var Rekreation och kultur med ett förädlingsvärde på 16 miljarder kronor. Därefter följer Utbildning och forskning och Religiös verksamhet med 14 miljarder kronor vardera i förädlingsvärde under år 2013. Verksamhetsområdet Utbildning och forskning erhåll mest medel från offentlig förvaltning till att utföra produktion, 16 miljarder.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.