Kommunal storsatsar i avtalsrörelsen 2016

Kommunal lämnar idag över avtalsyrkanden till motparterna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta. I kraven ingår en löneökning på minst 661 kronor i månaden och utöver detta en extra satsning på gruppen undersköterskor. För undersköterskor är kravet minst 1061 kronor i månaden. Kommunal vill dessutom avtala om en tidsplan för hur heltid som norm ska genomföras.

I avtalsrörelsen 2016 avser Kommunal att teckna löneavtal som ökar reallönerna och säkerställer rättvisare fördelning av löner. Kommunal yrkar på löneökningar på minst 661 kronor per månad och heltidsanställd. Värdediskrimineringen av kvinnodominerade yrken måste upphöra och arbetsmiljön förbättras, samtidigt som missbruket av visstidsanställningar ska minska.

Undersköterskor är en grupp vars löner halkat efter de löneökningar som tjänstemän och industriarbetare haft de senaste åren. Samtidigt har kraven på, och behovet av, undersköterskor ökat. Det stora ansvar som undersköterskorna dagligen axlar är ett starkt skäl till att lönerna måste öka.

– Över 90 procent av undersköterskorna är kvinnor. Deras månadslön är i genomsnitt 2 800 kronor lägre än en verkstadsarbetares. Det manligt kodade yrket verkstadsarbetare värderas alltså fortfarande högre än det kvinnligt kodade yrket undersköterska. Konsekvensen blir att det i Sverige 2015 faktiskt värderas högre att ta hand om maskiner än om människor. Det är en värdediskriminering som inte är acceptabel, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund i ett pressmeddelande.

Kommunal kräver ett särskilt löneutrymme på minst 400 kronor per månad och heltidsanställd för undersköterskor, utöver de övriga löneökningar som avtalas. Denna satsning ska riktas till de som genomgått vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande och ger en löneökning på minst 1061 kronor i månaden.

– En stor anledning till att anställda inom välfärdssektorn har betydligt lägre livsinkomster än andra grupper är att många arbetar deltid, ofta ofrivilligt. I Kommunals yrken har färre än hälften heltidsanställningar. Att så många deltidsarbetar leder till att många har svårt att försörja sig under yrkeslivet men också som pensionär. Därför är det så viktigt att införa heltid som norm, säger Lenita Granlund.

– Detta måste ske samtidigt som det genomförs en satsning på bättre arbetsmiljö. För att personalen ska kunna arbeta heltid måste organisation, bemanning och hur arbetstiden är förlagd ses över och förbättras. Överutnyttjande av helgarbete och ohälsosamma arbetstider skapar ohälsa som i förlängningen leder till långtidssjukskrivningar, fortsätter Lenita Granlund.

Det ska löna sig att utvecklas i yrket. Därför yrkar Kommunal också på erfarenhetstillägg för yrkesutbildade och en lönesättning för nyanställda som grundar sig i erfarenhet och kompetens.

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.