Polisens roll vid id-kontroller

Transportörer som tar passagerare till Sverige från Danmark måste från den 4 januari 2016 kontrollera att passagerarna har giltiga identitetshandlingar. Polisens uppgift är att se till att detta sker.

– Polisen ska kontrollera att transportören har genomfört en identitetskontroll av samtliga passagerare, säger Patrik Engström, gränspolisen.

Nu har Gränspolissektionen vid polisens Nationella operativa avdelning gjort en tolkning av förordningen. Den ger stöd för polisens arbete och talar om vad som förväntas av transportörena. Förordningen gäller passagerartrafik med tåg, buss eller båt, mellan Danmark och Sverige omfattas av förordningens bestämmelser.

För att en identitetshandling ska anses som giltig ska den vara officiellt utfärdad i syfte att fastställa innehavarens identitet. Transportören ska kunna visa att kontrollskyldigheten är uppfylld. Enligt polisens uppfattning krävs då någon form av dokumentation där det framgår vilken typ av handling som förevisats, att personen som uppvisat handlingen är den person som handlingen avser, samt handlingens serienummer.

För att en transportör ska kunna anses ha brustit i sin kontrollskyldighet av en uppvisad handling ska det ha varit uppenbart att handlingen inte var giltig.

– Allmänt kan sägas att polisens kontroll ska genomföras så att resenärerna påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Kontrollerna ska genomföras i samband med gränskontroll vid inre gräns, säger Patrik Engström.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.