Arbetslösheten högre bland män

381 000 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av februari. Detta är 5 000 färre än för ett år sedan.

Det är högre arbetslöshet bland männen än bland kvinnorna. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa minskat från 386 000 till 381 000 personer. Det innebär en arbetslöshetsnivå på 7,9 procent i slutet på februari, jämfört med 8,1 procent för ett år sedan (räknat som andel av den registerbaserade arbetskraften). Arbetslösheten är fortsatt högre bland män (8,6 procent), jämfört med kvinnor (7,2 procent). Skillnaden är större bland unga (18-24 år), med en arbetslöshetsnivå på 15,2 procent bland män och 10 procent bland kvinnor.

Det är också stora skillnader mellan olika grupper. I slutet på februari var 145 000 av de inskrivna arbetslösa födda utanför Europa, 17 000 fler än i fjol. Övriga inskrivna arbetslösa minskade med 22 000, till 236 000.

Ungdomarna som är inskrivna på landets arbetsförmedlingar har minskat från 78 000 till 68 000 på ett år.

– Arbetsmarknaden är i grunden stark och vi ser att arbetslösheten minskar starkt bland dem som står nära arbetsmarknaden. Samtidigt är trenden med fler arbetslösa som är födda utanför Europa tydlig och det beror på ett fortsatt stort inflöde av nya arbetssökande. Det här visar att vi måste fortsätta att jobba aktivt med olika former av insatser till dem som står längre från arbetsmarknaden, säger Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

De utrikes födda männen har också en något högre arbetslöshet än utrikesfödda kvinnor, 22,1 procent, mot 20,8 procent. Bland inrikesfödda är arbetslöshetsnivån i februari 5,6 procent bland män och 4,2 procent bland kvinnor.

Kort om arbetsmarknaden i februari

Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2015.

7,9 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,1).* Sammanlagt 380 904 personer (385 764).
39 719 personer fick arbete (37 879).
3 507 personer varslades om uppsägning (4 606).
24 054 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (22 386).
198 439 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (202 347).
182 465 personer deltog i program med aktivitetsstöd (183 417).
7,1 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under februari, enligt säsongsrensade trendvärden. Detta är i nivå med månaden innan.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.