Tusentals Jönköpingsbor skiter olagligt

I Jönköpings län finns 24.800 fastigheter med toalettavlopp som inte är anslutet till kommunens avloppsnät. Av dem beräknas 12.600 vara undermåliga, varav 5.700 olagliga. Med dagens åtgärdstakt skulle det ta hela 15 år innan alla enskilda avlopp i Jönköpings län är åtgärdade, enligt en kommunenkät som VVS-Fabrikanternas Råd låtit göra.

– Orenat avloppsvatten i dricksvatten och badsjöar är ett allvarligt problem och beror ofta på dålig rening och läckage från enskilda avlopp. Med dagens allt för låga åtgärdstakt kommer det i vissa kommuner att ta mer än 200 år innan alla enskilda avlopp håller en rimlig standard, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd och samordnare för Aktionsgruppen små avlopp i ett pressmeddelande. 

Ny lag på gång
Idag finns det bara allmänna råd för små avlopp. Miljö- och energidepartementet förbereder en ny och bindande lagstiftning som ska ersätta dessa allmänna råd. 

– En ny lag skulle spela stor roll för kommunernas möjlighet att utöva tillsyn som leder till verkliga åtgärder. Övergångsperioden skapar utrymme för fastighetsägare att åtgärda avlopp som varit olagliga sedan 1969 års miljöbalk trädde i kraft, säger Anders Mårtensson i meddelandet. 

Statistik över Sverige
Sett ur ett nationellt perspektiv finns det närmre 950.000 enskilda avlopp och 691.000 av dem har toalettavlopp. Nära hälften av toalettavloppen beräknas vara undermåliga och 162.000 toalettavlopp saknar annan rening än slamavskiljning och har därmed varit olagliga i snart 50 år, sedan 1969. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.