Ropen skalla: starka ben till alla

JÖNKÖPING. Vill att Socialstyrelsens riktlinjer uppmärksammas 

Ropen skalla: starka ben till alla

70 000 personer råkar varje år ut för frakturer kopplade till benskörhet och en stor del av dessa är äldre och kvinnor. – Genom screening av benskörhet kan vi lägga fokus på att förebygga istället för att behandla, så att den första frakturen inte behöver inträffa.

Landstinget i Jönköping län är, jämfört med andra landsting, bra på att läkemedelsbehandla kvinnor som haft benskörhet. Men vi vill mer! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår tre kristdemokratiska landstingspolitiker att landstinget utreder förutsättningarna för en försöksverksamhet med screening av benskörhet. Detta kan exempelvis göras i samband med mammografi och/eller genom användning av ett frågeformulär (FRAX) inom primärvården.

– Vi kristdemokrater vill att Socialstyrelsens riktlinjer uppmärksammas och att dessa intentioner förverkligas även i vårt landsting, säger motionärerna Doris Lidman, Marianne Andersson och Ragnwald Ahlnér.

Doris Lidman, Gnosjö

Marianne Andersson, Skillingaryd

Ragnwald Ahlnér, Habo

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.