Inger Gustafsson: Jämna par i bolagsstyrelser!

DEBATT. Inför nästa års val måste förändringens vindar blåsa.

Jämna par i bolagsstyrelser!

Kvinnor och män har på de flesta områden lika villkor och möjligheter. Inom partierna tillämpas oftast principen ”varannan damernas” vilket innebär att kandidatlisorna inför val till kommun, landsting och riksdag består av varannan man och varannan kvinna. I bästa fall står det en kvinna överst på listan! Men sen händer något? När det är dags att nominera till olika uppdrag tenderar förslagen att bli något enkönat manligt.

Det gäller inte minst nominering till bolagsstyrelser. Inte ens i våra kommunala bolag finns en rimlig kvinnlig representation. Vad kan detta bero på? Saknar vi kvinnor någon speciell bolagsgen eller förmåga?

Svaret måste obetingat vara NEJ. Kvinnor har tidigt förstått vikten av att skaffa sig kunskaper; de får bra betyg i skolan – de läser vidare vid högskolor – och får krävande arbeten. Varför avspeglas då inte denna kompetens i bolagsstyrelsernas sammansättning?

Har vi kvinnor återigen stött emot det beryktade glastaket? Svaren ska naturligtvis också sökas hos oss själva. Har vi verkligen visat intresse för bolagsstyrelser? Har vi marknadsfört oss själva? Har vi stött någon kvinna som nominerats eller har vi – som tyvärr händer ibland – förminskat en syster?

Inför nästa års val måste förändringens vindar blåsa. Det dags för oss kvinnor i alla partier att kraftsamla och visa att vi vill ha lika stort inflytande som männen i bolagsstyrelserna. Som en sista utväg kan jag också acceptera kvotering.

Vi möts i styrelserummen efter valet 2014!

Inger Gustafsson

Liberala kvinnor

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.