Cirkus Cirkör tar cirkusen till äldrevården

Cirkus Cirkör gästar Elmia Äldre 5-6 mars för att åresemtera Cirkus Äldre De Luxe.

Cirkus Cirkör gästar Elmia Äldre 5-6 mars för att åresemtera Cirkus Äldre De Luxe. Äldre och personer med olika typer av demenssjukdomar kommer snart få möjligheter att uppleva cirkus som föreställning och träning på sitt äldreboende. Cirkus Cirkör besöker ett 70-tal äldreboenden runt om i hela landet med projektet Cirkus Äldre De Luxe. Det blir en liten cirkusshow, cirkus prova-på för de äldre, fortbildning av personalen samt sittgympa. Besöket är kostnadsfritt för äldreboendet vilket är möjligt genom stöd från PostkodLotteriet.

Projektet går ut på att Cirkus Cirkörs artistpedagoger besöker äldreboende med en kort cirkus-föreställning. För att besöket skall bli bestående och inte bara en enstaka rolig händelse så kommer även personal på äldreboenden fortbildas i hur de själva kan fortsätta ha rörelseträning med de äldre inspirerade av cirkus. Därefter får de äldre pröva på några enklare rörelse- och samarbetsövningar, så kallad sittgympa eller sittcirkus, tillsammans med artistpedagogerna och personalen.

– Cirkus Cirkörs devis är att allt är möjligt. Vi har i snart 20-års tid tränat barn och unga, med eller utan funktionsnedsättning och samarbetar med skolor och ungdomsverksamheter över hela Sverige och Europa. Vi vill att även äldre skall kunna ta del av cirkusen och få en rolig, fysisk och mentalt utmanande aktivitet i sin vardag, säger Mia Crusoe, verksamhetsledare för pedagogik och träning på Cirkus Cirkör i ett pressmeddelande. 

Cirkus Cirkör har drivit cirkus i äldrevården som ett pilotprojekt i Botkyrka kommun en tid. Genom ett stöd om 4,1 miljoner kronor från PostkodLotteriet blir det nu möjligt att sprida Cirkus Äldre De Luxe till fler kommuner och landsting. Ett 70-tal äldreboenden över hela landet kommer kostnadsfritt att kunna boka Cirkus Cirkör. Personal på äldreboenden, servicehem och sjukvårdsinrättningar erbjuds fortbildning i att driva cirkusinspirerad sittgympa eller sittcirkus. Projektmedlen kommer även att gå till vidareutbildning av fler artistpedagoger för arbete med cirkusträning i en social kontext. Hela projektet avslutas med ett antal konferenser, seminarier och workshops i samarbete med Landsting och kommuner på flera ställen runt om i landet.

– Att den som är gammal och sjuk ska få tillgång till kulturupplevelser kan man tycka är en självklarhet. Men verkligheten ser annorlunda ut. Vi tror att Cirkus De Lux kommer skapa inte bara stimulans utan också livsglädje för en växande och ofta eftersatt målgrupp , säger Nisha Besara, General Manager, PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.