Anna Mårtensson (FP): ” Han är min kronprins ”

Idag intervjuar vi polisen och åklagaren som vill vinna valet. Polisen heter Patrick Nzamba och åklagaren Anna Mårtensson, som är känd som kommunalrådet i Rådhuset.

Anna Mårtensson vill ha Patrick Nzamba som sin efterträdare. I intervjun säger hon: ” Han är min kronprins ”.

Vilken är din viktigaste fråga inför valet?

Anna Mårtensson: Jag vill att Jönköping ska bli och kallas Smålands kulturhuvudstad.

Patrick Nzamba: Att ungdomarna ska få växa i kommunens fritidsgårdar. Att välkomna äldre dit, för att få en mötesplats som står för mångfald. Vi människor har mycket att lära av varandra.

Vad tycker du om Kulturskolan?

Anna Mårtensson: Nu är det dags för fler lärare i Kulturskolan.

Patrick Nzamba: Jag är för dåligt insatt i deras verksamhet för att uttala mig.

Hur ska vi utveckla turismen och hur ska det bli en del av landsbygdsutvecklingen?

Anna Mårtensson: Vi ska satsa på kulturturism. Vi skulle kunna ha en cykelväg runt Vättern.

Länsmuseet kommer att göra en broschyr om ” Kulturella smultronställen ”, som jag gärna vill slå ett slag för. Och visst handlar detta mycket om landsbygdsutveckling.

– Jag lanserar också i detta sammanhang devisen: ” Vättern är vardagslyx ”.

Patrick Nzamba: Vättern utnyttjas så lite både ur verksamhetssynpunkt, men även i vår marknadsföring av vår stad och bygd. Därför bejakar jag att man använder sig av varumärket Vättern mer.

Biblioteken är en viktig del av folkbildningen. Hur ser du på deras roll?

Anna Mårtensson: Biblioteksverksamheten måste utvecklas. Samverkan med andra aktörer måste till för att få till stånd utveckling. En del bibliotek behöver byta lokaler för att utveckla verksamheten.

” Biblioteken ska vara levande kulturella mötesplatser ”.

Patrick Nzamba: Biblioteken måste drivas av eldsjälar. Annars sker ingen utveckling.

Hur står det till med den dagliga diarieföringen i kommunen?

Anna Mårtensson: Jag själv är petig med min egen diarieföring. Men jag brukar säga att diarieföringen är en svår konstform. De nya teknikerna har också gjort att det är svårare att hantera detta på ett korrekt sätt. I övrigt kan jag inte kommentera om hur det står till med detta i övrigt inom kommunen.

Patrick Nzamba: Jag har inte kunskaper om detta område, så därför passar jag frågan.

Vad skulle du Patrick göra om du blir kommunalråd?

– Jag skulle vilja bära med mig Annas erfarenhet, tankar och idéer. Helt enkelt ta över den politiska stafettpinnen och fortsätta på den rätta vägen – den socialliberala vägen.

– Jag vill värna om de svaga grupperna i samhället, de utsatta människorna. Alla människors lika värde och rättigheter är en hederssak för mig.

Annas kommentar:

– Frågan är inte om utan när Patrik blir min efterträdare.

” Han är min kronprins ”

Vem styr kommunen efter valet?

Anna Mårtensson: I vart fall Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Vi är som en familj inom Alliansen och då är det viktigt att hålla ihop. Det verkar som att Miljöpartiet inte vill vara borgerliga längre, men man vet inte hur det slutar för deras del; när de ska sätta ner foten definitivt i denna fråga. Centerpartiet har sagt att de inte vill ta ställning förrän efter valet. Jag hade önskat att Centerpartiet varit tydligare.

Patrick Nzamba: Jag instämmer i det Anna svarat.

Vad tänker du på Patrick när du tänker på högskoleungdomarna och deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden?

– Vi måste vara bättre på att få ungdomarna att stanna kvar i vår stad efter avslutade studier.

Som det är nu är det alltför många som lämnar Jönköping för att få arbete. Jag har studerat studentmedarbetarbegreppet i Danmark. Där försöker man få ut ungdomar med akademiska studier på någon form av lärlingsarbeten med viss lön. Denna modell finns även i Sverige i Region Skåne, Uppsala, Kronobergs län, Dalarna och Värmland. Jag vill införa en sådan modell i Jönköping.

Annas kommentar: Det är en bra idé. Idag kommer man ofta ut som teoretiker från högskolan, men det gäller att vara praktiker också; även om man är högskoleutbildad.

Många upplever att avståndet är stort mellan politikerna och väljarna. Vad beror det på?

Anna Mårtensson: Det handlar mycket om personlighetsfrågor. Jag är själv mycket ute på fältet och träffar människor. Det är viktigt som politiker att vara nära människorna

Patrick Nzamba: Det är skillnad på lokal och rikspolitiker. Det handlar mycket om ideellt engagemang på det lokala planet.

Hans Mannefred

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.