Finns en enorm styrka inom Jönköpingspolisen

Under onsdagen samlade Folkpartiets rättspolitiske talesperson Johan Pehrson områdespoliser i Jönköping för att diskutera dagsläget i förorterna och framtida utmaningar. Med på mötet var även Anna Mårtensson (Fp).

Polisen i Jönköpings län är oroliga över framtiden då de i dagsläget saknar de rätta förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb ute på de fyra områdena Råslätt, Öxnehaga, Österängen och Huskvarna Söder. Områdespoliser prioriteras lågt, något som dessutom förvärrats de senaste tre åren.

Janne Johansson, polisinspektör på Huskvarna Söder, vittnar om att det saknas resurser för att närpoliserna ska kunna utföra sitt jobb på bästa sätt.

– Det lokala polisarbetet, att vara nära folk, är mycket viktigt och det finns en enorm drivkraft hos polisen att göra ett bra jobb. Men som det ser ut nu har man hela tiden en känsla av att inte räcka till ute i områdena, säger Janne Johansson.

Polisens närvaro ute i förorterna bidrar till att brottsligheten sjunker. Genom att ha en dialog med de ungdomar som ligger i riskzonen kan polisen förhindra brott innan de sker.

– Som det ser ut i dag blir vi områdespoliser ofta ianspråktagna till andra jobb, något som blivit mer regel än undantag, säger Sara Alving, polisinspektör på Huskvarna Söder.

Förhoppningen är att det alltid ska finnas resurser till två poliser på plats ute på förorterna.

Folkpartiet utlovar förändring

Folkpartiet håller med om att något måste göras i frågan och utlovar en förändring.

– Det har inte hänt under mina trettio år som polis att politiker lyssnat på oss, säger Janne Johansson.

Brottsligheten minskar

Överlag har brottsligheten i landet minskat medan förtroendet för polisen ökar.

– Man ska veta att Sverige är ett relativt tryggt land att leva i, säger Johan Pehrson.

Alexandra Andreasson

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.