Åtal för terroristbrott begångna i Syrien

Åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål har i dag åtalat två personer misstänkta för terroristbrott.
De två männen som i dag åtalats vid Göteborgs tingsrätt är svenska medborgare som rest till Syrien för att strida. Gärningen omfattar mord i Syrien våren 2013.

Brottsrubriceringen är terroristbrott, med folkrättsbrott och mord som alternativa yrkanden.

– Gärningen har varit avsedd att skada staten Syrien och injaga skräck hos befolkningen, därav rubriceringen terroristbrott. Svårigheten ligger i att till fullo klarlägga om de här männen varit del av en väpnad grupp och agerat inom ramen för den väpnade konflikten eller inte, säger chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström vid Riksenheten för säkerhetsmål i ett pressmeddelande.

Svensk lagstiftning medger en vid jurisdiktion och möjliggör åtal för grova brott begångna utomlands. Bevisningen i målet utgörs bland annat av ett filmklipp från den aktuella händelsen.

Den ene av de två misstänkta männen har suttit häktad sedan i slutet av juli. Den andre häktades samtidigt av tingsrätten men släpptes senare efter ett beslut i hovrätten, men belades med reseförbud.

Åklagaren finns tillgänglig för media under eftermiddagen i dag måndag den 23 november.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.