Polisen satsar mot it-relaterade brott

Riksrevisionen har granskat polisens hantering av it-brott. Fler utbildade poliser är nyckeln till framgång. Den nya polisorganisationen skapar förutsättningar för effektivare brottsbekämpning.

I sin rapport skriver Riksrevisionen att polis och åklagare har lyckats vända trenden för internetrelaterade barnpornografibrott.

– Det har funnits en politisk vilja att förändra lagstiftningen och en uttalad prioritering från polisens ledning. Det ger goda resultat, säger Anders Ahlqvist, verksamhetsspecialist vid polisens nationella It-brottscentrum på Polisens hemsida.

I rapporten kritiseras också polisen för att inte ha nationella riktlinjer och metodstöd för hur It-relaterade brott ska utredas.

– Vi välkomnar rapporten och tar till oss de synpunkter som Riksrevisionen för fram. It-relaterad brottslighet är ett växande problem och antalet brott ökar kraftigt. Detta medför utmaningar för svensk polis och rättsväsendet i stort, säger Anders Ahlqvist.

Ett arbete pågår inom polisen när det gäller att ta fram metodstöd, enhetligt arbetssätt och att höja både generell kompetens och specialisering inom området.

I och med bildandet av Nationellt It-brottscentrum vid Nationella operativa avdelningen, Noa, i oktober 2015, finns nu förutsättningar för ökad kunskapsspridning. It-brottscentrum har ansvar för att ta fram nationella riktlinjer och metoder för bekämpningen av it-relaterade brott.

Den generella kunskapsnivån inom polisen måste också höjas. Ett arbete pågår med att ta fram en e-learningutbildning. Den kan också fungera som uppslagsverk för poliser som inte kommer i kontakt med dessa frågor regelbundet. It-perspektivet ska in i all utbildning och kommer att förbättra polisens förmåga att hantera it-brottsaspekten i alla brottsutredningar.

– Hanteringen av brottstypen måste också sättas i relation till att den it-relaterade brottsligheten har ökat med mer än 700 procent mellan 2006 och 2014, säger Anders Ahlqvist.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.