Föräldrarna frias från spädbarnsdöd – så dog barnen

Det var i juli som två spädbarn hittades döda i en bostad på höglandet. Båda föräldrarna frihetsberövades inledningsvis, men försattes den 27 juli på fri fot. Detta då det i de preliminära obduktionsbeskeden inte framkom något som talade för annan persons vållande till dödsfallen och det inte heller i utredningen i övrigt fanns några sådana omständigheter.

Nu frias alltså föräldrarna helt från misstankar om brott.

– Efter genomgång av förundersökningen har jag i dag beslutat att lägga ned förundersökningen då anledning numera saknas att brott förövats, säger chefsåklagare Klas Lorefors vid Åklagarkammaren i Jönköping.

– Enligt utlåtandena framgår att båda barnen drabbats av akut dubbelsidig lunginflammation samt att tvillingarna tros ha smittat varandra. Vidare framgår att små barn ofta reagerar med vaga ospecificerade allmänsymtom på allvarliga infektioner. Då immunförsvaret ej heller är helt utvecklat kan förloppet vara mycket snabbt, framförallt hos så kallade riskgrupper dit bland annat tvillingar och för tidigt födda barn tillhör. Inte heller i övrigt i utredningen har framkommit omständigheter som talar för att brott förekommit, säger Klas Lorefors.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.