Männen är nu fler än kvinnorna

I slutet av mars 2015 rapporterade Statistiska centralbyrån (SCB), att männen nu är fler än kvinnorna i Sverige. Vi har tillförlitliga siffror över könsfördelningen i landet sedan 1749, och under hela denna period har kvinnorna varit i majoritet.
SCB spår även att trenden med allt fler män kommer att förstärkas de närmsta 50 åren. Detta förklaras delvis av att skillnaderna i medellivslängden mellan könen minskar – män lever nästan lika länge som kvinnor. Men på kort sikt är det framför allt invandringen som drivit på förändringen, eftersom fler män än kvinnor invandrar till Sverige i nuläget.

Har alltid fötts fler pojkar
Så långt tillbaka i tiden som vi kan överblicka har det fötts fler pojkar än flickor, det visar historien då det nästa konstant verkar ha legat på runt 105–106 födda pojkar per 100 födda flickor.
Detta samband har varit tydligt i de flesta samhällen, varför man i regel haft ett överskott av unga pojkar och ett överskott av äldre kvinnor.

Ett kvinnoöverskott i Sverige
– Under 1800-talet hade Sverige ett kvinnoöverskott i så gott som alla åldersgrupper utom bland de allra yngsta, säger Sören Edvinsson, som är professor i historia vid Umeå universitet, till tidskriften Forskning och Framsteg. 

– Vi kan på goda grunder anta att många historiska samhällen har haft ett mer eller mindre stort kvinnoöverskott, även om vi inte har tillräckligt med data för mer än ett par hundra år tillbaka. Mäns stora förtida dödlighet har varit så hög att det mer än kompenserat för att det föds fler pojkar, säger Sören Edvinsson.

Men levde farligt
– Förr levde män ett mer riskabelt och hårt liv, fortsätter han. Det har inte varit lätt att vara man, historiskt sett. Många dog i förtid av sjukdomar, olyckor och alkoholmissbruk. Äldre män bör ha varit rätt ovanliga i städerna. De var ohälsosamma platser, historiskt sett, präglade av sjukdomar, trångboddhet och smuts – och detta drabbade män hårdare. Kvinnor hade förstås en hög dödlighet under tiden de födde barn, men det låg ändå inte i närheten av männens dödlighet.

Dubbelt så många kvinnor
Vi har vissa data från kyrkböcker och husförhörslängder före 1749 och Tabellverkets tillkomst, och under 1600-talet och det tidiga 1700-talet ser vi ett ännu större kvinnoöverskott, säger Sören Edvinsson. Det fanns då socknar i Sverige där det fanns dubbelt så många kvinnor som män i vuxen ålder.

Samma trend världen över
Utvecklingen i Sverige följer en allmän trend i världen. Det finns ett globalt mansöverskott, som dessutom är större än någonsin. Allt tyder också på att det kommer att fortsätta växa. Det framgår av FN:s globala befolkningsdata, där man kan se en ökande maskulinisering sedan 1950-talet. År 1950 hade världen fortfarande ett kvinnoöverskott, med 99,6 män per 100 kvinnor. Någon gång på 1950-talet blev vi lika många, och sedan omkring år 1960 är vi fler män än kvinnor i världen – och sedan dess har männens relativa mängd successivt ökat allt mer. År 2010 uppnåddes den högsta siffran någonsin: 101,6 män per 100 kvinnor. Inga stora siffror i sig, kanske – men trenden är lika tydlig som långsiktig.

Även födelsetalen har förändrats sedan 1950. Då föddes 106 pojkar per 100 flickor, globalt sett. Detta har successivt ökat till 108 pojkar per 100 flickor år 2010.

Emma Krantz
emma.krantz@jmini.se

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.