Skydda antibiotikan och minska resistensen

Penicillinet blev en världssensation när det upptäcktes av en slump. Det räddade många liv och fler sorters antibiotika har sedan dess forskats fram.
Den senaste tiden har det dock dykt upp antibiotikaresistenta bakterier.

Den skotska biologen, Alexander Fleming, upptäckte penicillinet av en slump år 1928. Han glömde kvar sina stafylokockodlingar och det började växa mögelsvamp på dem. Mögel, som dödade bakterierna.
 År 1938 bestämde sig Ernst Boris Chain och Howard Walter Florey att forska vidare. 1941 kom så medicinen ut på marknaden. Det blev en stor sensation.
 Plötsligt kunde många liv räddas. De tre männen fick Nobelpriset 1952.

Resistenta bakterier
Sedan dess har många olika sorters antibiotika uppfunnits. Dock har även bakterier börjat bli resistenta.
 Detta vill man nu motverka och i dag, den 18 november, går 23 svenska myndigheter samman för att berätta hur vi kan skydda antibiotikan och skydda oss från resistenta bakterier. Det är nämligen europeiska antibiotikadagen.

Information om antibiotika
 På informationssidan www.skyddaantibiotikan.se finns information vad allmänheten kan göra för att minska smittspridning och på så vis slippa mer antibiotikaanvändning än nödvändigt.
Dessutom vill man förklara att antibiotika endast biter på bakterier och inte virus.
Ökad antibiotikaresistens kommer, enligt myndigheterna, att ökade kostnader och ökat lidande.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.