Säkerhetsåtgärder infört på Jönköpingsskola

Säkerheten på många skolor skärps efter bland annat Trollhättedådet. Flera skolor i bland annat Kalmar län inför väktare, övervakningskameror och ID-kontroll. Något som inte är helt främmande för Jönköpings gymnasieskolor om flera attacker skulle ske.

I slutet av november fick tre personer på en skola i Trollhättan sätta livet till när den 21-årige mannen gick in i skolans lokaler och började döda. Efter det har flera varit oroliga för liknande attacker och bekymmer på olika skolor runt om i landet. 
Denna händelse kan nu leda till att skolor inför ID-kontroller och vakter vid skolorna så att inte obehöriga tar sig in.
– Det finns ett tryck från allmänheten och föräldrar att vi inte kan ha skolorna så öppna längre. Jag tror att säkerhetsåtgärder diskuteras mer eller mindre överallt i Sverige, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef hos Sveriges kommuner och landsting, till TT.

Kontroller för allas säkerhet
En del skolor har redan börjat med kontrollerna och väktare. Bland annat gymnasieskolorna i Borgholm, Kalmar och Torsås.
– Polis och väktare har gått runt i skolorna för att markera. Och från bägge håll hör vi att det vore värdefullt med id-handlingar så att man kan veta vilka som hör till skolan, säger skolområdeschefen Lars-Peter Gustafsson till TT.

Men det stannar inte vid övervakningskameror, väktare och skyltar. Nästa steg är att införa ID-kontroller, något som elever och personal vid dessa skolor ska bära vid nästa termin.

Har rutiner vid dåd
När Jmini talar med gymnasiechefen på Erik Dahlbergsgymnasiet, Lars Wernberg förklarar han att ID-kontroller av personal och elever inte är aktuellt i nuläget. 
– Sker en krissituation har vi rutiner som vi ser över årligen. Sedan fem år tillbaka har vi en plan för hur vi ska hantera kriser och våldsdåd. 
Lars berättar att de har haft det upp för diskussion att vidta fler och större åtgärder, men det har inte resulterat i som vid andra skolor att de ska införa ID-kontroller eller väktare. 
– Vi har valt att inte göra ytterligare en förstärkning av våra system, vi har bara sett över de rutiner vi redan har. 

Infört besökslegitimation 
Lars förklarar att han i första hand inte är intresserad av att skapa det klimatet. Men berättar att åtgärder har vidtagits efter det som skedde i Trollhättan.
– Det vi faktiskt har gjort när du frågar är att vi har stärkt hanteringen av besökslegitimation. Kommer du som extern besökare ska du anmäla dig och visa upp legitimation. 
Innebär det att jag som vill besöka en vän fem minuter som går på skolan, måste anmäla mig och styrka min identitet?
– De personerna kommer vi aldrig kunna fånga. Vi har så många ingångar och det är inte den ambitionsnivån vi har. 

Jmini fortsätter att söka gymnasiecheferna för de andra gymnasieskolorna i Jönköping för att få information om de har gjort liknande insatser som på Erik Dahlbergsgymnasiet. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.