Så dras miljardjärnvägen

– Den sträcka som höghastighetsjärnvägen kommer att ta genom Småland blir via Värnamo, det vill säga den rakaste, minst kostsamma och den som genererar mest nyttor för hela höghastighetsjärnvägssystemet, säger Catharina Håkansson Boman som är förhandlingspersonen tillsammans med HG Wassberg.

Uppdrag av regeringen
Sverigeförhandlingen är den organisation som fått regeringens uppdrag att utreda och förhandla fram förslag på vilka sträckningar höghastighetsjärnvägen ska ha och på vilka orter det är lämpligt med stationer.

Jönköping stationsort
– Vi har i dag informerat berörda kommuner och regioner om sträckningsval genom Småland och att vi inledningsvis kommer att förhandla om totalt 13 stationsorter. Nu startar en viktig process där det handlar om att skapa bästa möjliga lösning för Sveriges första höghastighetsjärnväg. En satsning som kommer att skapa nyttor och tillväxt långt in i framtiden, säger HG Wessberg.

Stationerna i länet
Valet av stationsortena bygger på antal invånare, resandeprognoser, stationens betydelse som bytespunkt och bostadsbyggande. I Jönköpings län är det Jönköping, Tranås och Värnamo som blir stationsort.
Växjö och Älmhult är två stopp som hade hoppats på att få vara med på höghastighetsresan, men det får hoppa av tåget.

Miljardsatsning
Planeringen för den nya järnvägen, som ska knyta ihop Sveriges tre största städer och vars kostnad beräknas till mellan 190 och 330 miljarder kronor, går alltså in i ett nytt skede idag.

Korta sträckorna
Tanken med de nya hastighetstågen är att knyta ihop Sverige och korta restiderna avsevärt. Jönköping kan komma att bli en viktig knytpunkt. Jönköping kommer i eftermiddag att få ta emot ett första bud från Sverigeförhandlingen. Budet kommer att innehålla krav på att kommunen förbinder sig att bygga ett visst antal bostäder samt krav på medfinansiering.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.