Här måste man vara 18 för att komma in

Förslaget innebär att det i strålskyddslagen införs ett förbud mot att ”yrkesmässigt upplåta kosmetiskt solarium” till personer som ännu inte har fyllt 18 år.
 Jönköpings kommun har under hösten yttrat sig i frågan och ställt sig positiv till förslaget.

Träder i kraft nästa år
Idag finns ett antal obemannade solarier i Jönköping. Kommunen har i sitt yttrande skrivit att de måste bemannas om man inte på annat sätt kan säkerställa ”att  de solande är över 18 år”.
 Regeringens förslag om att åldersbegränsa användning av kosmetisk solning har nu skickats vidare till EU-kommissionen. Sedan kommer frågan att behandlas i riksdagen.
 Ekot har gjort en rundringning, som pekar på att regeringen verkar ha tillräckligt stöd i frågan.
 Det innebär i så fall att lagen kan komma att träda i kraft den 1 juli 2018.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.