VMA – testas idag kl. 15.00

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”.

Tuttest
I samband med testen av signalen Viktigt meddelande som sker kl 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, brukar krisinformation.se passa på att ställa frågan i sociala medier om man hörde tutan.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.