Hur kan den vita käppens ställning förbättras?

INSÄNDARE Den 15 oktober är det Vita käppens dag, som uppmärksammas över hela världen.

Synskadades Riksförbund, SRF, är Sveriges främsta företrädare för synskadade i alla åldrar. Vi skapar gemenskap, sprider kunskap, ökar självständigheten och med en stark röst driver vi frågor för bättre livskvalitet.

Den vita käppen är en välkänd internationell symbol för synnedsättning.

Den är ett oerhört betydelsefullt hjälpmedel för synskadades orientering, men är också en signal för omgivningen att visa särskild uppmärksamhet. I en trafikmiljö, som blir alltmer stressig, måste vi som synskadade kunna lita på en stor respekt för den vita käppen. Under det senaste decenniet har övergångsställen ersatts med gångpassager, där tanken är att fotgängare med hjälp av ögonkontakt med övriga trafikanter skall beredas möjlighet att ta sig över gatan.

För oss som är synskadade innebär detta en oerhörd risk, eftersom vi saknar möjligheten att etablera den nödvändiga ögonkontakten. Alltfler Gångfartsområden har också inrättats, där det förekommer gående, cyklister samt motorfordon på samma yta. Gångfartsområdet upplevs som en väldigt riskfylld och otrygg miljö att vistas i som synskadad. Sådana områden är svåra att orientera sig på samtidigt som det är svårt att bedöma varifrån fordonen kommer och vart de är på väg. Trafikmiljön blir än mer komplex på grund av att el och hybridfordon i dagsläget inte behöver vara försedda med ett obligatoriskt varningsljud, som gör det möjligt att höra var fordonen befinner sig.

Kenneth Jägsander (Eksjö)

Ordförande Synskadades Riksförbund Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.