KD – Höger utan heder!

Men med årets budget ser vi att detta påstående inte var och inte är sant, åtminstone inte för de i samhället som har det sämst ekonomiskt. Årets budget gör tvärtom stor skillnad för såväl människor som miljö. Efter att budgeten presenteras kan vi nu för första gången, efter nära 10 år av alliansstyre, se att det är nya ”vinnare” och ”förlorare”de närmaste åren.

Nu är det äntligen de som är sjuka, ensamstående med barn, kvinnor med låga pensioner, arbetslösa, naturen och kulturen som gynnas. En omfördelning från dem som har mycket till dem som saknar mycket. Och det är en rejäl skillnad på gång! Det kallas humanism och solidaritet när människor som har det svårt under en tid i livet ges stöd för att kunna komma tillbaka.

De stora klyftor som skapats under de senast 10 åren kommer naturligtvis att ta tid att överbrygga, men nu börjar arbetet för att få ökad jämlikhet och jämställdhet igen. Vänsterpartiets medverkan i budgetförhandlingarna har gett god utdelning. Stora satsningar på att förbättra den psykiska hälsan bland unga, åtgärder mot barnfattigdomen och satsningar på förbättrad äldreomsorg är några exempel. Att den bortre gränsen i sjukförsäkringen tas bort, och höjt tak i ersättningen till de arbetslösa är också välkomna önskemål från Vänsterpartiet.

Den numera världsberömda ekonomen Thomas Piketty, och flera andra ledande ekonomer har visat att det bara finns en väg bort från den ekonomiska kollaps som idag hotar den industrialiserade världen, nämligen ökad jämlikhet. Inte som nu, ett växande gap mellan rik och fattig. Det kommer istället att leda till polariseringar och ökat sönderfall. När nu Sverige tar steg i rätt riktning så låt oss inte lockas av Alliansens löften om skattesänkningar. Vi vet ju nu vilka som fick betala priset för dessa skattesänkningar. KD framstår nu som ett parti helt utan heder när de vill bryta den ingångna december överenskommelsen och därmed öppna för en återgång till ökade klasskillnader och en riksdag där ”hela havet stormar”!

Inga Jonasson

Riksdagskandidat för Jönköpings län

Vänsterpartiet

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.