Beslut utan TUT

Tidigt i våras så presenterade Folkpartiets integrationspolitiska arbetsgrupp en rapport som innehöll reformförslag man hävdade skulle leda till en bättre integration. Det förslag som fick mest uppmärksamhet var det om att ersätta permanenta uppehållstillstånd med temporära uppehållstillstånd – TUT. 

En sådan förändring sades leda till ökade incitament för nyanlända att komma i arbete och till en högre sysselsättningsgrad bland dessa och skulle därför vara en effektiv integrationspolitisk åtgärd. Var man finner stöd för detta har man ännu inte redovisat.
Migrationsverkets företrädare och litteratur på området är i princip entydiga.

Temporära uppehållstillstånd leder till en sämre integration.  Att tro att människor skulle bli mer benägna att bli en del av det svenska samhället om de hålls i ovisshet om de får stanna här är naturligtvis helt befängt.  Snarare är det så att alla sätt att förkorta tiden då människor väntar på besked om uppehållstillstånd välkomnas av i princip alla röster i invandringsdebatten, inte minst de som i vardagen möter människor som haft drivkraften att färdas över kontinenter men som väntan på uppehållstillstånd bryts ner och passiviseras. Det har inte undgått någon att situationen i Syrien är helt förfärlig.  Att hitta seriösa säkerhetspolitiska bedömare som tror att situationen i Syrien kommer att vara löst inom tre år är i princip omöjligt. Därmed kommer skyddsbehovet sannolikt kvarstå för de människor som flytt till Sverige och ett införande av TUT kommer inte leda till något annat än ökad byråkrati och sämre integration.

Påfrestningar 
Vi står inför stora integrationspolitiska utmaningar. Den våg av människor som nu söker en fristad i Europa och i Sverige innebär otvivelaktigt påfrestningar på det svenska samhället. För att möta dessa utmaningar krävs socialliberala svar. Vi behöver se till att alla EU-länder och alla Sveriges kommuner tar sitt ansvar. Vi behöver se till bostadsmarknaden avregleras så att det byggs mer men framförallt behöver vi se till att västvärldens mest stelbenta arbetsmarknad liberaliseras och bli mer flexibel. Vi behöver underlätta för nyanlända att få sin kompetens validerad så att tex läkare, sköterskor och lärare snabbt kan gå i arbete här och bygga såväl sin egen som det svenska samhällets framtid.

Folkpartiet har en stolt historia av att presentera konkreta lösningar på integrationsutmaningarna med både hjärta och hjärna i centrum.  Att frångå vår stolta tradition till förmån för lättköpt signalpolitik vore sorgligt.  Därför hoppas vi att Folkpartiets ombud på landsmötet med varmt hjärta och klar tanke väljer den socialliberala linjen och förkastar förslaget på tillfälliga uppehållstillstånd till förmån för en human och rättssäker migrationspolitik.

Gabriel Nilsson, ordförande Liberala ungdomsförbundet i Jönköping
Jimmy Henriksson, ordförande Folkpartiet i Aneby

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.