Välutbildade undersköterskor ger högre status

Trots det så är statusen på yrket inte så hög som den borde vara. Inom sjukvård och äldreomsorgen ställs stora krav på hög kompetens och gedigen utbildning. Vården idag är både tekniskt och medicinskt komplicerad.

Människor som behöver vård och omsorg förväntar sig att få möta duktig och välutbildad personal på alla nivåer.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslog i Regionens budget att det patientnära arbetet stärks och att man i verksamheten arbetar strategiskt med att använda rätt kompetens för alla arbetsuppgifter. Vi behöver fler specialistutbildade undersköterskor för att kunna möta människors behov på bästa sätt. Arbetsgivare i både region och kommuner efterfrågar välutbildad personal. Då kan man undra vilket årtionde Sverigedemokraterna lever i när de föreslår att yrket sjukvårdsbiträden ska komma tillbaka. Det klingar 70-tal, på sin höjd 80-talet.

På den tiden var det kanske tillräckligt med en kortare utbildning innan man kom ut i arbete. Idag är det helt otillräckligt. Sverigedemokraterna tror att det räcker med 10 veckor i vården, och sen kan man börja arbeta patientnära. Undersköterskeutbildning idag innehåller t ex psykologi, vårdkunskap, anatomi och fysiologi bland mycket annat. Vad av detta behöver man inte kunna när man arbetar på ett sjukhus?

Vi socialdemokrater anser att vi ska fortsätta arbeta för att undersköterskornas utbildning och arbete värderas högt, både i status och i lön. Vi ska arbeta framåt och inte återanvända titlar som vi har övergett för länge sen. Välkomna till nutiden Sverigedemokraterna.

Desiré Törnqvist

S i Regionfullmäktige

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.