Den sjuka politiken har gått för långt

Jag tror det beror på ett antal faktorer som ingen vill/vågar tala högt om. Dunkla motiv finns det gott om i politiken och bostadskrisen är förmodligen inget undantag. För alla inblandade i byggprocessen står stora pengar på spel. Varken regering eller opposition har haft viljan eller förmågan att diskutera detta med väljarkåren. Bakgrunden till bostadsbristen och oviljan att lösa den tror jag kan beskrivas i ett antal punkter.
– De stora svenska byggbolagen verkar ostört på sin oligopolmarknad. Detta leder till en ineffektiv byggprocess med dyra kostnader som följd.

-Det byggs bostadsrätter i bra lägen, men inte tillräckligt många. De svenska byggbolagen har inget intresse i att bygga bort den vinstmaskin som bostadsbristen är. Blir utbudet för stort på marknaden är risken stor för lägre priser. Man avvaktar i stället på nya byggrätter. Stora pengar står här på spel för de svenska byggjättarna.

-Kommuner med attraktiv mark vill också att byggbolagen bygger dyra bostadsrätter. Man kan då sälja sin mark för dyra pengar. Ekonomiskt starka personer flyttar då in vilket ger mera skatteintäkter till kommunen.

-Redan innan flyktingkrisen blev aktuell räknade Boverket med att det behövdes 461000 bostäder i Sverige under 5 år. Nu behövs det ännu fler. I nästa ledtråd tillåter jag mig att ha ett konspiratoriskt motiv.

-Tror inte att byggbolagen och kommunerna vill tjäna mindre pengar för att bygga rätt typ av bostäder dvs  billiga hyresrätter till de som behöver dem.  Hur ska bostadsbristen lösas då?

Dagens oligopolmarknad måste överges till förmån för den fria konkurrensen. Näringslivet i övrigt klarar av den.  Varför skulle inte byggbranschen göra det? Billig mark och billigare lösningar är ett måste. Eventuellt behövs subventioner i ett inledningsskede för att få fart på byggandet.

Ovanstående synpunkter och förslag är något som våra makthavare borde diskutera. Detta tror jag är den heta potatis som är för varm att ta i. Våra politier verkar stå handfallna i bostadskrisen.  Det kan vara ett högst medvetet val. Våra politiker tar hellre kritik för bostadskris än kritik för att vidta åtgärder för att lösa den.  Jeppe på berget behöver medicin. Ge honom det innan han dör av alkoholförgiftning.

Kjell Krantz (M)

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.