Gjort allt vad vi förmår för att hjälpa flyktingar

I ett läge där många andra EU-länder gjort allt vad de kan för att slippa ta ansvar har Sverige gjort allt vad vi förmår för att hjälpa till i den allvarligaste flyktingsituationen i modern tid. Enbart de två senaste månaderna har det kommit 80 000 asylsökande till Sverige.

Invånarna i Jönköpings län och i resten av Sverige har visat stor solidaritet i en svår tid.

Medarbetare på Migrationsverket jobbar dag och natt för att rättssäkert hantera asylprocessen, hitta sängplatser och se till att alla får mat. Kommunerna i länet har på ett fantastiskt sätt lyckats få fram boende och ställt evakueringsplatser till förfogande.

Samtidigt är detta en nivå som vi inte långsiktigt kan hantera. Myndigheter och kommuner slår nu larm om att att viktiga samhällsfunktioner inte klarar av ansträngningen. Det är svårt att hitta sängplatser, det saknas skollokaler och lärare, arbetsbördan för våra viktiga medarbetare inom sjukvården och socialtjänsten har ökat drastiskt. Sverige kan inte längre garantera tak över huvudet för de som söker sig till vårt land, och de senaste två veckorna har människor tvingats sova utomhus.

För att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande föreslog därför regeringen ett antal åtgärder där svensk lagstiftning anpassas till minimumkrav enligt internationella konventioner och EU- rätten under en treårsperiod. Regeringen föreslår också tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande (undantaget kvotflyktingar), begränsad rätt till anhöriginvandring och skärpta försörjningskrav.

Detta är inga önskvärda åtgärder, och långsiktigt är det inte en väg framåt. Samtidigt är de nödvändiga för att hantera den akuta situationen Sverige befinner sig i just nu och för att vi i framtiden ska kunna stå upp för en human, solidarisk och generös flyktingpolitik. Stefan Löfven visar i detta läge på ett tydligt politiskt ledarskap som både uttalar att vi står fast vid våra värderingar samtidigt som vi ser till den faktiska verkligheten.

Dagens läge kräver också ett tydligt politiskt ledarskap av samtliga partier som säger sig stå upp

för en generös flyktingpolitik. Vi behöver nu mer av nationell samling och mindre av att flyktingsituationen används som ett slagträ för inrikespolitiska syften. För vi får aldrig någonsin glömma att det handlar om människor som kunde varit du eller jag.

Socialdemokraterna i Jönköpings län genom ordförande Carina Ödebrink

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.