Ett öppet brev till Jönköping Kommuns invånare om den s.k. ”Axamo-affären”

Till att börja med behövs några klargöranden och bakgrundsfakta kring vad som hänt. Jönköpings Kommun vill komma över stadsplanerad mark vid Södra Munksjön för att kunna vidareutveckla den tänkta Munksjöstaden. Viss del av denna mark tillhör en affärsman som är aktiv i trakten.  Priset som kommunen betalar för att köpa 4 hektar av honom är 123 miljoner kronor. I affären ingår det även att kommunen säljer 164 hektar för totalt 15 miljoner.

Dessa 164 hektar finner man i anslutning till vad som idag är yttre gränserna av tätbebyggt område i västra delarna av Jönköping – bl.a. marken som gränsar till bostadsområdet Hisingstorp, områden runt Jönköpings Fältrittklubb, vidare bort mot Hallby, Axamo och utmed riksväg 40. Mark som redan idag är oerhört attraktiv och värdefull både som industrimark och fortsatt utbyggnad av vår stad. Att det i dagsläget är förknippat med restriktioner som naturskyddsområde och bullermatta är förutsättningar som kan förändras snabbare än man kan föreställa sig – speciellt när den aktuelle markägaren är i farten!

Jag vill uppmana alla kommuninvånare att fundera och agera över vad som är på väg att ske. Det är NU vi har chansen att påverka, inom kort är den chansen förbi. Utmana din lokala politiker genom att ifrågasätta villkoren i affären. Varför måste man kohandla med värdefull mark för oss invånare – värdefull i dubbelbemärkelse – både i ett framtida pengavärde och framförallt i ett omätbart rekreationsvärde? Varför vill man inte tvångsinlösa marken? Gäller samma pris och villkor för övriga markägare vid Södra Munksjön?

Kan vi öppna ögonen för vad det här verkligen handlar om är jag övertygad om att majoriteten ställer sig helt emot denna förkastliga affär som är på väg att bli verklighet. En affär som våra kommunpolitiker försökt driva igenom i skymundan från oss invånare vilket inte bara visar på missbruk och dåligt omdöme av förtroendet vi gett dem, utan också på en fruktansvärd misshandel av våra skattepengar och gemensamma tillgångar.

Tack för ordet,

Elin

Fd. C-väljare

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.