Forsberg och Rydberg: Sluta backa i skarpt läge

Med detta som utgångspunkt har vi sedan ett par år tillbaka med stort intresse följt ambitionerna om att skapa ett ungdomshus i Smedbyn i Huskvarna. Vi är positivt inställda till det engagemang som Husqvarna FF har visat för att vara med och hitta lösningar som stödjer ungdomarnas möjligheter att stärkas och utvecklas. Tillsammans med Vänsterpartiet och

Miljöpartiet föreslog vi därför att ”Projekt Smedjan” skulle beviljas 1,6 miljoner kronor för att starta igång. Detta röstade alliansen och Sverigedemokraterna nej till i kommunfullmäktige.

I tisdags behandlade Kultur- och Fritidsnämnden ett ärende om att ge ett bidrag på 300 000 kronor till en förstudie i projektet vilket vi socialdemokrater helhjärtat stödde. Vi föreslog också att

nämnden skulle besluta att stödja projektet ekonomiskt när det kommer igång. Alliansen och SD röstade avslag till detta förslag.

Vi har vid flera tillfällen under det senaste året hört olika företrädare från den styrande minoriteten uttala sitt stöd för projektet och dess intentioner. Det verkar som att det finns en samsyn kring projektet, men när det kommer till skarpt läge så backar alliansen.

Vi socialdemokrater värnar vårt föreningsliv och därför har vi drivit att föreningsbidragen ska stärkas och att de marknadsmässiga hyrorna för föreningarna ska avskaffas.

Vad vill den styrande minoriteten egentligen när det gäller projekt Smedjan? När ska kommunen ge ett tydligt besked till initiativtagarna?

Mona Forsberg, kommunalråd Socialdemokraterna

Mikael Rydberg, ordförande Huskvarna Socialdemokratiska förening

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.