Replik: ”Moderatqvinnornas val att stå bakom Wilander”

Det är helt korrekt att Jönköpings region strävar efter att bli Sveriges fjärde storstadsregion. Men för att nå dit krävs samarbete och samverkan mellan regionens alla tretton kommuner. Jönköping varken skall eller kan nå dit på egen hand. Ordföranden i regionen skall vara en förebild och en sammanhållande kraft som både hela regionen och hela Alliansen känner respekt och förtroende för. Där är Wilander otvivelaktigt den starkaste kandidaten med sin bakgrund. 

Wengholm är duktig på det hon gör men saknar den nödvändiga erfarenheten som krävs för länets högsta politiska uppdrag. Om Wengholm fortsätter sin karriär som hon börjat den och inte försvinner till Riksdagen 2018 eller 2022 så är hon i framtiden ett givet kort, dock ej nu. Dessutom ska vi komma ihåg att MQ framhöll en kvinnlig kandidat, Malin Olsson. Olssson har lång erfarenhet och synnerligen bred kompetens såväl politisk, som proffesionellt och inom jämställdhetsfrågor från sitt arbete med Roks. Tyvärr valde valberedningen att inte gå vidare med henne som sin kandidat som vi önskat. Det lämnade Moderatkvinnorna i en situation där vi fick välja mellan att likt socialismens kovteringsfeminister enbart gå på kön och totalt bortse från både uppdraget och kandidatens kompetens och lämplighet. Eller att faktiskt göra som vi valde att göra.

Ska Moderatkvinnorna uppfattas som trovärdiga och verklighetsförankrade för både kvinnor och partiet är det av yttersta vikt att vi alltid står upp för lika villkor och möjligheter för alla individer, såväl kvinnor som män. Ska samhället bli mer jämställt med likvärdiga möjligheter för kvinnor och män måste vi rakryggade stå upp för att poster och uppdrags skall fördelas efter kompetens, erfarenhet, lämplighet och förmåga, oavsett den tilltänktas kön. Den falang-kultur och vänskapskorruption som lätt uppstår inom såväl organisationer som föreningar och partier skadar alltid kvinnors möjligheter att bli bedömda efter sin meriter och inte sitt kön.

Posten som Regionstyrelsens ordförande är hela länets tyngsta politiska uppdrag. Det genererar ett stort ansvar i rekryteringsprocessen. Nu är det viktigare än någonsin att regionens bästa får avgöra, inte kandidatens kön.

Sofia Ridderstad Ordförande Moderatkvinnorna i Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.