Sänkta ingångslöner slår hårt mot kvinnor

I dag är det 8 mars och internationella kvinnodagen. En dag som denna skulle vi kunnat skriva om kvinnorörelsens segrar och lista upp vad vi vill göra för att riva ner de strukturer som förtrycker kvinnor – för att alla människor i vårt land ska ges samma frihet i livet.

Men just nu pågår en högeroffensiv, som allvarligt hotar jämställdhetsarbetet. Den nygamla borgerliga idén om sänkta löner har seglat upp på agendan som lösningen på arbetsmarknadens utmaningar. I debatten framförs allt oftare att vägen till fler jobb för arbetslösa unga och nyanlända skulle gå via sänkta ingångslöner. Detta löneförslag kommer slå hårt – särskilt mot kvinnor – och är ett hot mot den svenska modellen.

Fortfarande tjänar kvinnor mindre än män. I LO:s jämställdhetsbarometer för 2016 framgår det att det framför allt är kvinnor i arbetaryrken som halkar efter lönemässigt. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är stora, både i arbetaryrken och i tjänstemannayrken – något som också får konsekvensen att kvinnor får sämre möjligheter att kunna leva på sin pension. Men trots att vi vet att de orättvisa löneskillnaderna är ett faktum föreslår borgerligheten nu sänkta löner och större löneskillnader.

Detta är ett angrepp på jämställdhetsarbetet och den svenska modellen. LO pekar på att sänkta ingångslöner för de som i dag står utanför arbetsmarknaden kommer pressa ned lönen också för andra, särskilt kvinnor i arbetaryrken. Även högerns egen favoritekonom Lars Calmfors säger samma sak. Lägre ingångslöner kommer pressa ned lönen för de som har låga löner redan i dag.

Det här är fel väg. Vad vi i stället behöver är satsningar på utbildning och matchning. I dag finns över 100 000 jobb lediga på Arbetsförmedlingen. Det ställer krav på aktiva insatser för att ge den som är arbetslös rätt utbildning och erfarenhet för att kunna ta de lediga jobben. Har du inte rätt kvalifikationer för jobbet kvittar det hur billig du är att anställa.

Vi behöver en kraftfull feministisk politik för ett jämställt samhälle. En sådan politik kommer högern aldrig att erbjuda. Historiskt motstånd och dagens förslag på sänkta löner gör det tydligt.

Vi vill se att välfärden där många kvinnor jobbar stärks, att lönerna höjs och att heltid blir normen. Även fler steg mot ett jämställt uttag av föräldradagarna behövs för att skapa större jämställdhet på arbetsmarknaden.

Vi erbjuder en annan väg – en feministisk jämlikhetspolitik. Vi gör det för alla modiga kvinnor som kämpat före oss. Vi gör det för att vi tror på en framtid där kvinnor och män har samma frihet och rättigheter.

Anna Franzén, distriktsordförande SSU Jönköpings län

Edvina Palmcrantz, jämställdhetsansvarig SSU Jönköpings län

Johanna Haraldsson, riksdagsledamot från Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.